Duplikát malého či velkého technického průkaz

Doklady potřebné vystavení duplikátu OTP za ztracený či odcizený

  • plnou moc od leasingové společnosti ke změně registrace vozidla - vystavení duplikátu OTP
  • originál velkého technického průkazu

Doklady od majitele

  • Firma: kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopii OP jednatelů
  • Živnostník: kopie živnostenského listu, kopie OP majitele živnosti
  • Soukromá osoba (občan ČR): kopii OP
  • Soukromá osoba (cizinec): kopie povolení k pobytu, doklad o přidělení rodného čísla

Pro bezchybné zprostředkování služeb naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsanou plnou moc majitelem vozidla.

Napište nám