Převod ojetého vozidla

Doklady potřebné k převodu

 • originál leasingové smlouvy, plná moc od leasingové společnosti k převodu vozidla 
 • originál velkého technického průkazu
 • originál malého technického průkazu 
 • originál dokladu o povinném ručení
 • originál dokladu o provedení evidenční kontroly na jméno kupujícího

Doklady od majitele - prodávajícího

 • Firma: kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopii OP jednatelů
 • Živnostník: kopie živnostenského listu, kopie OP majitele živnosti
 • Soukromá osoba (občan ČR): kopii OP
 • Soukromá osoba (cizinec): kopie povolení k pobytu, doklad o přidělení rodného čísla

Doklady od majitele - kupujícího

 • Firma: kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopii OP jednatelů
 • Živnostník: kopie živnostenského listu, kopie OP majitele živnosti
 • Soukromá osoba (občan ČR): kopii OP
 • Soukromá osoba (cizinec): kopii pasu: platné vízum, trvalá adresa bydliště, datum narození

Pro bezchybné zprostředkování služeb naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsat plnou moc od prodávajícího i od kupujícího.

Napište nám