Registrace individuálně dovezeného vozidla

Doklady potřebné k registraci

 • originál COC listu, pokud byl k vozidlu vystaven
 • originál dokladu o zaplacení DPH u FÚ nebo fakturu s vyčísleným DPH za vozidlo
 • originál technického průkazu ze země původu vozidla, originál odhlašovacího lístku
 • originál dokladu o nabytí
 • originál dokladu o povinném ručení
 • originál protokolu o provedení technické kontroly a měření emisí
 • originál JCD pokud je vozidlo dovezeno z jiné země než EU

Doklady od majitele

 • Firma: kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopii OP jednatelů
 • Živnostník: kopie živnostenského listu, kopie OP majitele živnosti
 • Soukromá osoba (občan ČR): kopii OP
 • Soukromá osoba (cizinec): kopie povolení k pobytu, doklad o přidělení rodného čísla

Pro bezchybné zprostředkování služeb naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsanou plnou moc majitelem vozidla.

Napište nám