Registrace nového vozidla

Doklady potřebné k registraci 

  • originál faktury
  • originál leasingové smlouvy, plná moc od leasingové společnosti k registraci vozidla 
  • originál velkého technického průkazu
  • originál dokladu o povinném ručení 

Doklady od majitele - kupujícího

  • Firma: kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopii OP jednatelů
  • Živnostník: kopie živnostenského listu, kopie OP majitele živnosti
  • Soukromá osoba (občan ČR): kopii OP
  • Soukromá osoba (cizinec): kopie povolení k pobytu, doklad o přidělení rodného čísla

Pro bezchybné zprostředkování služeb naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsanou plnou moc majitelem vozidla.

Napište nám